PERTUBUHAN PRIHATIN WARGA SETIA KUCHING

(PPM-011-13-25102017)

BUTIR-BUTIR PRIBADI

BUTIR-BUTIR DAFTAR PEMILIH SPR

PERMOHONAN

DENGAN KLIK KOTAK KOSONG "SETUJU", DENGAN INI SAYA AKUI AKAN PATUH KEPADA SEGALA DASAR PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKKAN UNDANG-UNDANG. SAYA MENGAKU BAHAWA SEGALA BUTIR DAN KENYATAAN YANG DINYATAKAN DI ATAS ADALAH BENAR. PERMOHONAN SAYA HANYA AKAN DIPROSES SELEPAS SAYA MELENGKAPKAN DOKUMEN PENDAFTARAN DAN DIHANTAR KE PEJABAT PERTUBUHAN PRIHATIN WARGA SETIA KUCHING. DOKUMEN ADALAH SEPERTI BERIKUT:

  • 1. SLIP BAYARAN YURAN RM20.00
  • 2. SALINAN KAD PENGENALAN
  • 3. GAMBAR 2 KEPING UKURAN PASPORT