PERKEMBANGAN PROGRAM PRIHATIN SETIA

PROGRESS PERTUBUHAN PRIHATIN SETIA

PENGENALAN PRIHATIN SETIA PADA OKTOBER - DISEMBER 2017

AKTIVITI MEMPERKENALKAN PERTUBUHAN PRIHATIN SETIA KEPADA AHLI-AHLI BARU (JANUARI - SEPTEMBER) 2018

PENGAMBILAN AHLI - AHLI BARU PRIHATIN SETIA (OCTOBER - DISEMBER) 2018

AKTIVITI "BOOKING LOT" DARIPADA AHLI PRIHATIN SETIA (JANUARI - MAC) 2019

SESI PENYUKATAN TANAH BESAR YANG TELAH DIJALANKAN (OKTOBER 2017 - APRIL 2019)

MESYUARAT BERSAMA PENGERUSI, KETUA KAMPUNG DAN KONTRAKTOR (MEI) 2019

LAWATAN KE TANAH LANDEH PERTUBUHAN PRIHATIN SETIA BERSAMA KETUA KAMPUNG DAN KONTRAKTOR SEBELUM SESI PENURAPAN DIJALANKAN (JUN) 2019

LAWATAN KE TANAH LANDEH BERSAMA AHLI-AHLI PERTUBUHAN PRIHATIN SETIA (NOVEMBER) 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *